Obecnie praktycznie nie wykonuje się już ręcznie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych. Komputer wspomagany odpowiednim oprogramowaniem pozwala zrobić to szybciej, z większą dokładnością i daje nieograniczone możliwości korekty. Programy te jednak mają pewne ograniczenia, które technologia BIM eliminuje.

Czym więc jest BIM? To koncepcja, która umożliwia kompleksowe podejście do całej realizowanej inwestycji, od przygotowania projektu, poprzez budowę po zarządzanie budynkiem. BIM, w tłumaczeniu na język polski oznacza modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling), umożliwia łatwy dostęp do wszelkich informacji o projekcie. Upraszcza także sam proces projektowy, gdyż umożliwia przeprowadzenie wirtualnych testów w celu wybrania optymalnego rozwiązania. Dzięki coraz lepszemu odzwierciedleniu rzeczywistości w cyfrowym świecie, wyniki pozwalają podjąć właściwe decyzje, opracować dokumentację budowlaną, jak również przeprowadzić analizę zyskowności i oszacować koszty inwestycji.

W tradycyjnym modelu projektowania poszczególni uczestnicy – inwestor, architekt, konstruktor, instalator, kosztorysant… – zazwyczaj korzystają ze swoich programów, między którymi nie ma bezpośredniej wymiany danych. Dzięki BIM pracują na jednym modelu, co pozwala im znacząco zwiększyć swoją efektywność oraz zredukować liczbę błędów powstających w całym procesie tworzenia dokumentacji.

Rozwój specjalistycznych programów oraz postęp w dziedzinie modelowania 3D i symulacji komputerowych pozwala na stworzenie prototypu każdego elementu budynku, zachowując wszystkie jego cechy i parametry fizyczne. Pozwala to na stworzenie od podstaw, w wirtualnym świecie, obiektu z zachowaniem wszelkich zasad funkcjonujących w rzeczywistości. Model ma więc wszystkie parametry prawdziwego budynku, który ma powstać. Można dzięki temu weryfikować wykorzystanie konkretnych materiałów i elementów, tak by znaleźć rozwiązanie optymalne, zarówno pod względem technologicznym, jakościowym jak i kosztów.

Pomimo niewątpliwych zalet tej technologi, w Polsce nadal nie jest popularna, w przeciwieństwie np. do Stanów Zjednoczonych czy Europy Zachodniej. Jednak już wkrótce BIM powinna stać się standardem w branży budowlanej i w naszym kraju, jeżeli rodzime firmy nie chcą pozostać w tyle za zachodnią konkurencją. Stosowanie BIM to ogromna oszczędność czasu i pieniędzy – to korzyści wynikające z możliwości przeprowadzanie analiz, które wcześniej nie były realizowane ze względu na ich zbyt wysoki koszt i czas potrzebny do ich wykonania, to możliwość szbkiego znalezienia najbardziej optymalnego rozwiązania palnowanej inwestycji.

Do tego aby BIM stał się standardem w Polsce pewnie jeszcze daleka droga, jednak firmy powinny zainteresować się tematem jak najszybciej. Rynek, wcześniej czy później, wymusi stosowanie tej technologi. Może to być nawet „wcześniej”, w badaniu Rozwój Building Information Modelling w Polsce przeprowadzonym w 2017 r., aż 24% respondentów przyznało, że ich klienci wymagają prowadzenia prac w standardzie BIM. A z każdym rokiem ta liczba szybko powiększa się.