Kompleksowa termomodernizacja budynków i stosowanie pomp ciepła może prawie o połowę zmniejszyć zużycie rosyjskiego gazu w Europie. Przekonuje o tym firma konsultingowa Guidehouse w raporcie poświęconym uzależnieniu Unii od surowców energetycznych z Rosji. Przedstawiciele branży budowlanej i producentów stwierdzili, że będzie to wymagało znacznego zwiększenia wsparcia politycznego i finansowego, jeśli ma się urzeczywistnić.

W tym miesiącu Komisja Europejska przedstawi plany uniezależnienia Europy od rosyjskiego gazu poprzez zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, oszczędność energii i zwiększenie importu gazu spoza Rosji. Remonty najmniej energooszczędnych budynków w UE i zmiana ich systemów grzewczych na pompy ciepła może pomóc w osiągnięciu tego celu. Działania takie mogą zmniejszyć roczne zapotrzebowania na gaz w UE o około 70 miliardów metrów sześciennych, to wnioski z raportu Guidehouse przygotowanego przy wsparciu firmy Rockwool. Taka oszczędność odpowiada około 45% gazu, który Europa otrzymuje rocznie z Rosji. Moskwa dostarcza rocznie 155 mld m3 gazu, co zaspokaja 40% zapotrzebowania UE.

Według raportu Guidehouse, oszczędności w tej skali można osiągnąć, gdy wszystkie europejskie budynki o najniższej klasie energetycznej „G” lub „F” zostaną zmodernizowane do poziomu „C” lub „B”. Osiągnąć to można termomodernizując budynki oraz zmieniając ich systemy ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej na pompy ciepła. Obecnie gaz pokrywa mniej więcej połowę zużycia energii w tych budynkach. Jednak renowacja na taką skalę wykraczałaby daleko poza obecne plany finansowe UE.

W zeszłym roku Komisja Europejska zaproponowała renowację budynków o najniższej klasie energetycznej do poziomu „E” do 2033 roku. Guidehouse, który przygotował analizę tego rozwiązania dla KE, oszacował, że może to zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz o 22 mld m3, ale nie spowoduje masowego wdrażania pomp ciepła.

Sanjeev Kumar z Europejskiej Rady Energii Geotermalnej powiedział, że bardziej ambitny scenariusz jest możliwy, ale tylko przy większej wsparciu politycznym dla rozbudowy infrastruktury grzewczej wykorzystującej odnawialne źródła energii: Władze lokalne muszą być upoważnione do wyznaczania celów i terminów transformacji energetycznej, a lokalne firmy dystrybucyjne muszą być zobowiązane do realizacji tych inwestycji.

Firma Rockwool również zaapelowała do UE o większe wsparcia tych działań, w szczególności wzmocnienie szkoleń pracowników, którzy będą potrzebni, aby udało się przeprowadzać modernizację budynków na taką skalę. Potrzebujemy bardziej ambitnych celów w zakresie efektywności energetycznej, większego finansowania i co jest równie ważne, skupienia się na praktycznych rozwiązaniach, które pozwolą odczuć efekty tych działań jeszcze przed koleją zimą – powiedziała Mirella Vitale, wiceprezes Rockwool.

Źródło: reuters.com