Polskę czeka transformacja sytemu ciepłowniczego. Jednym z głównych wyzwań we wprowadzaniu zmian będzie odejście od węgla. Obecnie odpowiada on za 50% energii wykorzystywanej do ogrzewania w instalacjach indywidualnych oraz 74% energii wykorzystywanej w instalacjach ciepłowniczych miejskich. Rezygnacja z węgla w ciepłownictwie będzie więc ogromną zmianą, zarówno pod względem technologicznym jak i ekonomicznym.

Ciepłownictwo w Polsce będzie musiało przestawić się na gaz i energię odnawialną w produkcji ciepła. Plan na rzecz energii i klimatu zakłada, że w 2030 roku 28% energii powstającej w ciepłownictwie musi pochodzić z odnawialnych źródeł. Spełnienie tych wymagań to ogromne wyzwanie dla naszego kraju ale jednocześnie szansa.

Duży udział ciepła z odnawialnych źródeł energii jest jednym ze sposobów na osiągniecie przez system ciepłowniczy statusu efektywnego. Zwiększenie wykorzystania tego typu instalacji przyczynia się także do poprawy jakości powietrza oraz pozytywnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Odnawialne źródła energii wykorzystują zasoby dostępnie lokalnie, uniezależniają więc od dostaw paliw z zewnątrz.

Kluczowe dla osiągnięcia wymaganych wskaźników będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynków. W Polsce 57% energii końcowej stanowią ciepło i chłód. W budownictwie mieszkaniowym ten udział przekracza nawet 85%. Zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię automatycznie przełoży się na wzrost wykorzystania energii z OZE.

Właściwa elewacja ociepleniowa może zapewnić zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło nawet o 80%, a zastosowanie wydajnych źródeł ciepła połączonych z nowoczesnymi technologiami wykorzystującymi OZE i/lub odzysk energii, jeszcze ten wskaźnik poprawia. Inwestując w ocieplenie budynku, nie tylko zwiększamy izolacyjność termiczną ścian, ale również podnosimy estetykę elewacji, nie zapominajmy o tym, bo to także korzyść, wpływająca chociażby na wartość nieruchomości.

Decyzja o inwestycji w elewację ociepleniową powinna być tym łatwiejsza, że obecnie można uzyskać dofinansowanie na takie działanie np. z programu „Czyste powietrze”, odliczyć wydatki od podatku lub uzyskać inne wsparcie, czy to z programów lokalnych czy ogólnopolskich. Zwłaszcza, że uruchamianych jest coraz więcej projektów wpierających takie inwestycje, dedykowanych nie tylko dla domów jednorodzinnych ale i wielorodzinnych.

1 października ruszył nabór wniosków do programu „Ciepłownictwo powiatowe”. Jego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza. Z początkiem 2021 roku ma ruszyć pilotażowy program finansowego wsparcia na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach 3-7-lokalowych w woj. zachodniopomorskim. Pilotażem zostanie objętych 500 lokali, a prace mają się rozpocząć wiosną przyszłego roku. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało również, że program „Czyste powietrze” będzie prawdopodobnie zmodyfikowany, aby w szerszym stopniu umożliwić wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków wielorodzinnych.

Zmiana systemów ciepłowniczych jest więc szansą dla naszego kraju na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, większego uniezależnianie się od importowanych paliw jak również na poprawę jakości środowiska naturalnego, z czym mamy cały czas ogromny problem.