Jednym z ważniejszych parametrów elewacji ociepleniowej jest jej trwałość. Ten parametr jest ściśle powiązany z innymi walorami użytkowymi. Uszkodzona elewacja nie tylko traci na estetyce, ale również traci swoje właściwości izolacyjne. Ważne jest więc, już na etapie projektowania, przewidzieć na co szczególnie będzie narażona nasza elewacja, i jak dobrać materiały, aby nie obniżała się jej jakość przez długi czas.

Jak wiadomo elewacje ociepleniowe wykonane w technologii ETICS są narażone na wiele różnorodnych oddziaływań niszczących, przede wszystkim na oddziaływania mechaniczne, naprężenia termiczne i korozję mikrobiologiczną.

Oddziaływania mechaniczne mogą być spowodowane czynnikami atmosferycznymi lub czynnikiem ludzkim. Oddziaływanie atmosferyczne to np. silny wiatr, który niesie pył, piasek i inne drobne zanieczyszczenia o właściwościach ściernych i niszczących. Czynnik ludzki, to najczęściej przypadkowe uderzenia różnego typu przedmiotami. Na takie działania najbardziej narażona jest elewacja przy krawędziach. Silny wiatr czy uderzenie ciężkim przedmiotem może nawet spowodować oderwanie się fragmentów ocieplenia od podłoża, jeżeli w narożach nie zastosowaliśmy wzmocnienia w postaci listwy elewacyjnej lub mamy słabej jakości warstwy tynkarskie. Do oddziaływań mechanicznych można zaliczyć także uszkodzenia dokonywane przez gryzonie, ptactwo i insekty. Ich szkodliwa działalność jest najczęściej konsekwencją pominięcia tak istotnych akcesoriów w systemach ociepleń jak listwy i taśmy uszczelniające, które blokują dostęp szkodników. A trzeba pamiętać, że nawet drobne uszkodzenia mechaniczne tynku ułatwiają wnikanie wody w głąb, co w konsekwencji zmniejsza efektywność izolacji termicznej.

Kolejnym czynnikiem zagrażającym naszej elewacji, są naprężenia związane ze zmianami temperatury. W warunkach intensywnego nasłonecznienia warstwy tynkarskie, pozbawione możliwości przekazywania ciepła w głąb, ulegają znacznemu rozgrzaniu. W skrajnych warunkach różnica temperatur może w ciągu doby wynieść nawet 60-70°C. Dochodzi wówczas do intensywnych naprężeń powodujących odkształcanie materiału, co może doprowadzić do mikropęknięć, a nawet do uszkodzeń warstwy termoizolacji. Na to niebezpieczeństwo szczególnie narażone są ciemne elewacje, z południowej i zachodniej strony, najintensywniej oświetlone. Aby tego uniknąć należy stosować wyprawy tynkarskie i farby o wysokim współczynniku odbicia światła oraz tynki podkładowe z dodatkowym zbrojeniem włóknem syntetycznym.

Innym zagrożeniem dla naszej elewacji jest korozja mikrobiologiczna, związana z rozwojem na jej powierzchni mikroorganizmów – glonów, pleśni lub porostów. Na to niebezpieczeństwo z kolei, bardziej narażone są strony mniej nasłonecznione, a przyczynia się do tego długotrwałe utrzymywanie się wysokiej wilgotności elewacji, związane z trwałym zacienieniem, brakiem przewiewu czy zaciekaniem wody opadowej. O intensywności zjawiska decydują najczęściej warunki zewnętrzne, bliskość drzew czy krzewów lub obecność w powietrzu pyłów o znacznej zawartości związków azotu. Ponadto w warunkach bezpośredniej bliskości drzew i krzewów, glony i grzyby z tych roślin z łatwością przenoszą się na fasadę budynku. Brak zabezpieczenia przed tymi zjawiskami spowoduje szybkie pojawienie się przebarwień i w konsekwencji prowadzić może do uszkodzeń warstw tynkarskich i malarskich oraz do przenikania wilgoci w głąb przegrody. Odpowiedzią na zagrożenie mikrobiologiczne jest zabezpieczanie farb i tynków elewacyjnych dodatkowym komponentem uniemożliwiającym rozwój mikroorganizmów.

Ocieplenie ETICS powinno charakteryzować się wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, pozwalająca zminimalizować ryzyko degradacji. Uzyskuje się to używając odpowiedniej jakości materiałów, dbając o profesjonalne wykonawstwo oraz rezygnując z oszczędności (pozornych) pomijając elementy systemu, które naszym zdaniem wydają się niepotrzebne. Nieodpowiednio zaprojektowane obróbki blacharskie, okapy czy dylatacje stwarzają zagrożenie systematycznego zalewania elewacji podczas opadów atmosferycznych. Wadliwy projekt kolorystyki elewacji może spowodować, że warstwy tynkarskie ocieplenia będą poddawane znacznym naprężeniom termicznym, mogącym doprowadzić do uszkodzeń jej powierzchni. I najważniejsze, na każdym etapie trzeba dbać o właściwe wykonawstwo, bo nawet stosując wysokiej jakości materiały, odpowiednio dobrane do naszych potrzeb, wszystko zepsuć może ekipa, nie mająca wystarczających umiejętności do realizacji tego typu elewacji ociepleniowej.

Firma Bella Plast dostarcza wysokiej jakości listwy i profile wykończeniowe – pozwalające poprawnie technicznie wykończyć  elewację ETICS oraz zagwarantować jej trwałość na wiele lat.