We wrześniu w Ożarowie Mazowieckim odbyła się VII już Międzynarodowa Konferencja ETICS, największe, krajowe spotkanie branży ociepleniowej, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń. W spotkaniu oprócz przedstawicieli branży z Polski wzięli udział również przedstawiciele producentów ETICS, dostawców surowców, ośrodków naukowo-badawczych, stowarzyszeń branżowych oraz prasy z innych krajów europejskich.

Spotkanie zorganizowano z opóźnieniem. Termin był dwukrotnie przesuwany z powodu wprowadzonych w Polsce obostrzeń, związanych z pandemią koronawirusa. Konferencję otworzył Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń który podkreślił potencjał ETICS we wspieraniu kraj w drodze do neutralności.

Zakres tematyczny konferencji obejmował:

  • Europejski Zielony Ład
  • zrównoważony rozwój, a ewolucja europejskich zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
  • charakterystyki środowiskowe ETICS
  • bezpieczeństwo pożarowe nowoczesnych elewacji
  • badania rozprzestrzeniania ognia w dużej skali
  • projekt zrównoważonego domu w klimacie zwrotnikowym suchym
  • odporność ETICS na wzrost glonów jako cecha ich trwałości
  • wykorzystanie materiałów rozbiórkowych/odpadowych, recykling
  • przyszłość Construction Products Regulation
  • nadzór rynku budowlanego

Podczas debaty i prelekcji odnoszono się zarówno do bieżących spraw związanymi z Celem Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest osiągnięcie w 2050 roku zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto, projektami nowych norm europejskich, jak i dyskutowano na konkretnymi aspektami rozwiązaniach stosowanych przy ociepleniach budynków np. związanych z bezpieczeństwem czy zrównoważonym rozwojem w budownictwie. Dyskusje, które towarzyszyły prelekcjom, potwierdzają, że tego typu spotkania są potrzebne i wspierają konstruktywny dialog środowiska i rozwój branży ETICS w Polsce i Europie.

Kolejna, ósma odsłona konferencji planowana jest w dniach 12-13 maja 2022 roku.

Oficjalna strona – www.konferencjaetics.com.pl.

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń jest branżową organizacją polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnienie kompletnych rozwiązań technologicznych ETICS o udokumentowanej jakości, gwarantujących komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Inicjatywy podejmowane przez SSO wspierają rozwój energooszczędnego i zrównoważonego budownictwa. Stowarzyszenie promuje również prawidłowe wykonawstwo robót elewacyjnych oraz standardy eksploatacji systemów ociepleń.