Z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis, „Rynek budowlany w Polsce 2018-2025”, wynika, że wartość rynku w 2017 r. zamknęła się rekordowym wynikiem – 193 mld zł, poprawiając o ok. 2 mld najwyższy dotychczas rezultat z 2011 r. To wartość szacunkowa, dane GUS, będą znane dopiero pod koniec 2018 r. Jednak znając wstępne wyniki dużych firm budowlanych oraz uwzględniając trendy w budownictwie jednorodzinnym i niemieszkaniowym można realnie oszacować wartość rynku.

W 2017 r. całkowita produkcja budowlano-montażowa podmiotów budowlanych i niebudowlanych wzrosła realnie o ok. 8%. Na obecną wartość rynku miała jednak wpływ także korekta roku 2016. Po doszacowaniu danych przez GUS, okazało się bowiem, że „fatalny dla branży” 2016 r. zakończył się jedynie 2-procentowym spadkiem całkowitej produkcji budowlanej. Taka zmiana wartości, wynika z tego, że na sektor coraz większy wpływ mają mniejsze i bardziej wyspecjalizowanych firmy budowlane.

Mimo wzrostu wartości, udział rynku budowlanego w stosunku do PKB spadł, do poziomu poniżej 10%. W rekordowych latach 2008-2011 wartość rynku budowlanego w stosunku do PKB oscylowała wokół 12%. To z kolei oznacza powstanie luki inwestycyjnej, szacowanej na prawie 40 mld zł rocznie, której pozbycie się będzie trudne. Próba szybkiej realizacji wstrzymanych i opóźnionych projektów, publicznych i prywatnych, doprowadzi do spiętrzenia robót i podniesie koszty wykonawstwa.

Jednak perspektywy dla 2018 r. są bardzo optymistyczne. Wartość rynku budowlanego w Polsce po raz pierwszy w historii przekroczy poziom 200 mld zł, a udział w PKB przekroczy 10%. Rosnące koszty materiałów i robocizny mogą jednak spowodować, że dynamika wzrostu będzie niższa niż w 2017 r. Choć początek roku przeczy tezom raportu. Wzrost produkcji budowlanej w styczniu wyniósł aż 34,7%, i jest to najlepszy wynik od kwietnia 2007 roku. Jednak należy pamiętać, że to tylko jeden miesiąc i to styczeń, więc bardzo specyficzny dla branży. Do tego budowlańcom sprzyjała pogoda, było ciepło i sucho, nie było więc konieczności wstrzymywania prac.