Projekt polskich architektów zwyciężył w 12. edycji prestiżowego konkursu Skyscraper 2017, amerykańskiego magazynu eVolo, na wieżowiec najlepiej odpowiadający na wyzwania XXI wieku. W pokonanym polu zostawił 443 konkurentów. Jury przyznało 22 wyróżnienia i trzy nagrody.

Wieżowiec Mashambas, zaprojektowany przez Mateusza Frankowskiego i Pawła Lipińskiego, to rodzaju centrum handlowym dla lokalnej ludności w państwach Afryki Subsaharyjskiej, połączone z centrum edukacyjnym. Budynek składa się z piętrowych modułów i wydrążonej w środku spirali.

Drugie miejsce zajął projekt Vertical Factories in Megacities – wieżowiec posiadający naprzemiennie piętra przemysłowe i rekreacyjne, które wzajemnie na siebie oddziałują. Trzecie miejsce przyznano projektowi Espiral 3500. Jest to odpowiedź na problemy związane z turystyką na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, ma zminimalizować problem rozrostu miast, umieszczając budynki użyteczności publicznej w jednym wysokim wieżowcu.

Zwycięzca Wieżowiec Mashambas, będzie budowany z modułów, ma być ulokowany bezpośrednio przy polach uprawnych. Jego wysokość można dostosowywać do potrzeb, można zwiększać w miarę potrzeb liczbę modułów z których jest zbudowany w miarę jak rozwija się rolnictwo w okolicy. W razie potrzeby można go także przenieść w nowe miejsca.

40% ludności Afryki Subsaharyjskiej żyje w skrajnym ubóstwie. Połowa ludności trudni się rolnictwem, jednak uzyskiwane tu plony są bardzo niskie. Budynek ma temu zaradzić, ma on być rodzajem szkoły rolniczej i jednocześnie miejscem targowym. Z jednej strony rolnicy otrzymają wiedzę, jak zwiększyć uprawy, nabyć odpowiednie nasiona, nawozy i sprzęt rolniczy, z drugiej, mogą sprzedać nadwyżki żywności wynikające ze zwiększenia plonów, rozwijając handel. Docelowo ma to rozwiązać problem głodu. Struktura budynku rośnie tak długo, jak długo wzrasta liczba uczestników projektu. Gdy społeczność lokalna stanie się samowystarczalna, Mashambas zostanie przeniesiony do kolejnego miejsca.

Jak ma wyglądać i funkcjonować Mashambas, prezentuje poniższy film.