Budownictwo energooszczędne to już standard. Z jednej strony wymuszają to przepisy związane z ochroną środowiska, z drugiej rosnące ceny energii, które być może nawet bardziej zachęcają do inwestycji w ocieplenie budynków. Jednym z kluczowych wskaźników prezentujących parametry energetyczne naszego domu jest współczynnik przenikania ciepła.

Warto zainteresować się tym terminem ponieważ odpowiednia izolacyjność cieplna ścian ma ogromny wpływ na koszty ogrzewania domu, a więc na rachunki jakie płacimy. Im współczynnik jest niższy tym mniej ciepła tracimy, a więc mniej energii musimy zużyć do ogrzania domu.

Współczynnik przenikania ciepła mierzymy w W/(m2.K). Co to oznacza? Określa on wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej przy różnicy temperatur 1K. Wyjaśniając dokładniej, określa ile ciepła tracimy na każdym metrze kwadratowym powierzchni naszej ściany, gdy różnica temperatur po dwóch jej stronach wynosi jeden stopień.

Wartość tego współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonana jest ściana jak również rodzaju elewacji ociepleniowej. Należy także pamiętać o jakości wykonania, wszelkie niedoróbki powodujące nieszczelność izolacji, czy powstawanie mostków termicznych wpływają na wzrost wartość współczynnika, a więc pogorszenie parametrów energetycznych naszego budynku.

W Polsce długo nie przywiązywano wagi do jakości materiałów budowlanych oraz staranności wykończenia budynków, co wiązało się z wysoką energochłonność budynków, która dziś powoduje, że koszty ogrzewania są bardzo wysokie. Nadal takich domu w naszym kraju są miliony. Aby uzyskały one właściwe parametry, należy wykonać ocieplenie budynku, która zdecydowanie obniży wartość współczynnika przenikania ciepła. Koniecznie trzeba zadbać o właściwą, dobrze wykonaną izolację, ponieważ materiały z których wykonano ściany są najczęściej słabej jakości, na co wpływ również ma czas. Należy stosować materiały izolacyjne o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła oraz listwy elewacyjne, które zapewnią prawidłową realizację inwestycji, podniosą jej odporność i wyeliminują możliwość powstawania mostków termicznych.

Wartość współczynnika przenikania ciepła jest określona przez przepisy. Od stycznia 2021 roku nie może przekraczać on 0,20 W/(m²·K) – tam, gdzie temperatura w pomieszczeniach jest ≥ 16°C oraz 0,45 W/(m²·K) – tam, gdzie temperatura w pomieszczeniach wynosi między 8 a 16°C. Dla ścian pomieszczeń, gdzie temperatura < 8°C wymagania maksymalnego współczynnika to 0,9 W/(m²·K). W kolejnych latach przepisy staną się prawdopodobnie jeszcze bardziej rygorystyczne, warto więc zainwestować w dobrą elewację ociepleniową. Zwłaszcza, że oznacza to także realne korzyści. Rachunki za ogrzewanie, po wykonaniu takiej inwestycji, mogą zmniejszyć się nawet czterokrotnie.