Wymiana okien to jeden ze sposobów na poprawę komfortu cieplnego w budynku oraz obniżenia rachunków za ogrzewanie. Aby poprawa nastąpiła, nie wystarczy wybrać dobrych okien, należy również zadbać o ich prawidłowy montaż.

Aby poprawić efektywność energetyczną naszego domu, co przekłada się zarówno na ochronę środowiska jak i oszczędności na rachunkach za ogrzewanie, należy pamiętać, że na początku powinniśmy zadbać o odpowiednią izolacje termiczną przegród zewnętrznych, czyli wykonać lub zmodernizować ocieplenie ścian i wymienić nieefektywną stolarkę okienną. W pierwszej kolejności zmniejszamy zapotrzebowanie budynku na ciepło, a dopiero potem dobieramy odpowiednie źródło grzewcze. Tylko taka kolejność działań jest uzasadniona ekonomicznie. Nowoczesne urządzenie grzewcze wymagają z reguły lepszej jakości, czyli droższego, paliwa. Przy nieocieplonym domu i nieszczelnych oknach zużywamy go tyle samo lub nawet więcej, a to oznacza wzrost kosztów ogrzewania.

Zaczynamy więc od ocieplania domu, co często wiąże się z wymianą okien, które powodują duże straty ciepła, ze względu na znacznie niższą izolacyjność termiczną. Zazwyczaj jest ona 3–4 razy gorsza od ścian. Wymiana okien na szczelniejsze pozwala uzyskać spore oszczędności na zużyciu ciepła, pod warunkiem, że zostały one prawidłowo zamontowane.

Prawidłowy montaż okien gwarantuje, że stolarka będzie właściwie pracowała i nie będzie wymagała poprawek przez długi czas. Jednym z elementów niezbędnych przy prawidłowym ich montażu i wykończenia elewacji wokół nich, jest listwa dylatacyjna przyokienna.

Listwy dylatacyjne przyokienne mają różne wymiary, co pozwala dopasować je do różnego typu okien i tynków. Występują również w różnych kolorach, dzięki czemu możemy dobrać je do koloru stolarki okiennej, którą zastosowaliśmy w domu. Listwy posiadają zbrojącą siatkę szklaną, specjalną nienasiąkliwą piankę dylatacyjną, uszczelkę chroniącą piankę przed zabrudzeniem i zniszczeniem oraz element tracony, usuwany po wyschnięciu tynku.

Po co stosuje się listwy przyokienne dylatacyjne? Pomiędzy oknem a ścianą muszą być zachowane szczeliny, która umożliwią rozszerzanie i kurczenie się okien pod wpływem wilgoci i temperatury. Listwa umożliwia prawidłową pracę okna związaną ze zmianą jego wymiarów, ograniczenia więc występowanie pęknięć na stylu tynku z ościeżnicą okienną, co poprawia parametry izolacyjne, a także zapewnia wysoką estetykę takiego połączenia. Listwa zapewnia również właściwe uszczelnienie połączenia okna ze ścianą. Użycie listwy uniemożliwia wodzie dostanie się pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna, zabezpiecza więc elewację przed powstawaniem uszkodzeń wywołanych wilgocią oraz zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów.

Montaż listwy dylatacyjnej przyokiennej nie jest trudny – należy ją przykleić do ościeżnicy okna, która wcześniej powinna zostać oczyszczona i odtłuszczona. Należy też pamiętać, by jej siatkę dobrze połączyć z siatką elewacyjną. Szczegółową instrukcję montażu listwy przyokiennej można zobaczyć tutaj.

Przy montażu okna należy również pamiętać o użyciu listew podparapetowych, bez nich nie ma możliwości właściwego uszczelnienia styku okna z parapetem. Okno zamontowane bez listwy podparapetowej będzie wymagało mocowania parapetu zewnętrznego bezpośrednio do ramy lub włożenia go pod okno, bez jakiegokolwiek mocowania. Takie rozwiązanie, w krótkim czasie spowoduje przecieki wody opadowej pod ramę okna, a następnie do wnętrza domu. Mur pod oknem będzie namakał oraz nastąpi rozszczelnienie złącza. Zawilgocone mury będą przemarzały w zimie oraz nie będą zabezpieczały przed podmuchami. Wiejący wiatr będzie powodował nieprzyjemny świst oraz wychładzał okolice okna.

Przed zleceniem prac związanych z wymianą okien warto zapytać o technologię ich montażu. Montaż z użyciem samej pianki może być atrakcyjny finansowo, jednak na dłuższą metę spowoduje dodatkowe koszty. Nie warto więc tu szukać oszczędności, na parametry izolacyjne budynku wpływają bowiem nie tylko parametry okna, ale i szczelność jego połączenia z murem.