Budowa obejścia Węgierskiej Górki, czyli odcinka drogi ekspresowej S1 w Beskidach, to niezwykle interesujące przedsięwzięcie inżynieryjne w Polsce. Pomimo skromnych 8,5 kilometra długości, ta trasa między Przybędzą a Milówką stanowi jedno z najbardziej skomplikowanych i kosztownych przedsięwzięć drogowych w kraju. Wyjątkowość tego projektu kryje się w dwóch parach imponujących tuneli, estakadzie wysokiej na 10 pięter, ogromnych nasypach i wykopach w malowniczym górskim krajobrazie.

Koszty budowy tego odcinka to 1,4 miliarda złotych, czyli jeden kilometr trasy to wydatek rzędu 162 milionów złotych. W chwili podpisywania kontraktu z wykonawcą, była to najdroższa droga ekspresowa w Polsce. Jednak nie tylko te liczby robią wrażenie, ale także specyfika terenu, przez który przebiega trasa.

Trasa S1 w Beskidach pokonuje teren górski, wspinając się po stromych zboczach, przecinając masywy górskie tunelami i biegnąc po imponujących estakadach. To właśnie budowa tuneli okazała się najbardziej skomplikowana i czasochłonna. Wykorzystując tzw. nową austriacką metodę drążenia tuneli (NATM), inżynierowie nie korzystają z ogromnych maszyn TBM, ale stosują bardziej skomplikowany proces.

Tunele są największym wyzwaniem budowy całej trasy. Wykorzystując NATM, inżynierowie znakują miejsca wiercenia otworów, następnie używają materiałów wybuchowych, detonują je, usuwają zbędny materiał i budują wstępną obudowę. Jednak nietypowe warunki geologiczne i konieczność dostosowania obudowy do realiów terenu sprawiły, że prace były bardziej skomplikowane niż przewidywano. To spowodowało opóźnienia w realizacji drogi, trasa miała być gotowa w tym roku, obecnie orientacyjny termin oddania drogi do użytku to 2025 r.

Tunele, przebiegające pod masywem Białożyński Groń i górą Żarek, są jednym z najbardziej wymagających elementów tej inżynieryjnej układanki, ale nie jedynymi. Budowa obejścia Węgierskiej Górki obejmuje również inne widowiskowe elementy, takie jak prawie kilometrowa estakada, która w najwyższym punkcie osiąga imponującą wysokość 31 metrów. Trasa, mimo stosunkowo krótkiego odcinka, wymaga również wybudowania trzech mostów, pięciu estakad, dwóch węzłów drogowych oraz licznych wykopów i nasypów, zabezpieczonych przed erozją i innymi zagrożeniami.

Budowa obejścia Węgierskiej Górki ma strategiczne znaczenie, tworząc kluczowe połączenie na trasie Bielsko-Biała – granica polsko-słowacka – Svrcinovec (Słowacja). Połączy ona również inne odcinki S1 w kierunku Mysłowic oraz już istniejący krótki odcinek S1 do granicy ze Słowacją w Zwardoniu, który charakteryzuje się jedną jezdnią i jednym pasem ruchu w każdym kierunku.

Budowa drogi ekspresowej S1 w Beskidach to nie tylko inżynieryjne wyzwanie, ale także strategiczne przedsięwzięcie, które zmodernizuje i skróci czas podróży w regionie, jednocześnie integrując go z siecią krajową i międzynarodową. Pomimo trudności, projekt ten niewątpliwie przyczyni się do poprawy infrastruktury komunikacyjnej i rozwoju gospodarczego obszarów górskich.

Źródło: wegorka-s1.pl