GUS podał wstępne dane na temat branży budowlanej w sierpniu. Wynika z nich, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 10,2% rok do roku oraz 3,2% w stosunku do lipca 2021 r. Oddano także do użytkowania więcej mieszkań oraz rozpoczęto więcej budów niż rok wcześniej.

Według wstępnych danych GUS, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, w sierpniu 2021 roku była wyższa o 10,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku oraz o 3,2% w stosunku do lipca br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych, produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 7,1% niż w ubiegłym roku i o 1,6% w porównaniu z lipcem 2021 roku.

Miesiąc do miesiąca odnotowano zwiększenie wartości wykonanych robót budowlanych o 13,1% w firmach budujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej, o 3,9% wykonujących roboty specjalistyczne oraz zmniejszyło się o 10,1% w przedsiębiorstwach związanych z budową budynków. W stosunku do sierpnia 2020 roku wzrosła wartość zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej we wszystkich działach budownictwa.

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wzrosła w sierpniu o 28% rok do roku, do 26 848, a w stosunku do lipca spadła o 6,9%. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem, uzyskali w ubiegłym miesiącu 16 109 pozwoleń – o 34% więcej niż w sierpniu 2020 r. i o 3,5% mniej niż w lipcu br.

W ciągu pierwszych 8 miesięcy bieżącego roku wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 227,4 tys. mieszkań, o 34,9% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Najwięcej pozwoleń otrzymali deweloperzy  – 142,2 tys., wzrost o 41% rdr oraz inwestorzy indywidualni – 82,8 tys., wzrost o 26,3%. W pozostałych formach budownictwa wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na 2 394 mieszkania.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sierpniu br. wzrosła o 23,2% rdr i wyniosła 23 971, w ujęciu miesięcznym spadła o 7,5%. W okresie styczeń-sierpień 2021 r. rozpoczęto budowę 194,5 tys. mieszkań, wzrost o 37,8% rdr. Deweloperzy rozpoczęli budowę 116,8 tys. mieszkań – o 52,0% więcej, a inwestorzy indywidualni 74,4 tys. – o 20,2% więcej. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 3 305 mieszkań – o 37,3% więcej. Szacuje się, że na koniec sierpnia 2021 r. w budowie było 880,5 tys. mieszkań, o 6,1 % więcej niż w analogicznym okresie roku 2020.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w sierpniu br. wzrosła o 16,5% rdr do 18 861, w stosunku do lipca był to wzrost o 4,4%. W okresie styczeń-sierpień 2021 r. oddano do użytkowania 142,5 tys. mieszkań, o 4,1% więcej niż w 8 pierwszych miesiącach 2020 r. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 82,8 tys. mieszkań – o 6,6% mniej, a inwestorzy indywidualni – 56,6 tys. mieszkań, o 22,6% więcej. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3 121 mieszkań – 0 48% więcej niż przed rokiem.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-sierpień 2021 r. wyniosła 13,5 mln m2, czyli o 11% więcej niż przed rokiem. Przeciętna powierzchnia użytkowa oddanego mieszkania to 94,7 m2.

Źródło: GUS