W Warszawie właśnie rozpoczęła się renowacja Dolnych Ogrodów Zamku Królewskiego, ostatni już etap, trwającej od 1971 roku, odbudowy. Inwestycja warta ponad 23 mln zł, finansowana w 80% z fuduszy UE i 20% przez Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma się zakończyć w połowie 2019 roku.

Ogrody Zamkowe pierwotnie rozciągały się pomiędzy zamkiem a Wisłą (kiedyś przepływała ona bliżej zamku), pierwsze wzmianki o nich pochodzą już z XV wieku. W XVI wieku rozwinęły się jako ogród renesansowy. W XVII i XVIII wieku, gdy Warszawa została stolicą, ogrody znacznie zyskały na wyglądzie. Jednak utrata niepodległości przez Polskę spowodowała ich upadek.

W latach 20. XIX w. według projektu Jakuba Kubickiego, powstał w ich miejsce wielki park. Ruchliwą ulicę u podnóża skarpy ukryto w arkadach (obecnie nazywanych Arkadami Kubickiego), pozwoliło to połączyć ogród dolny z górnym, bez zakłócania ruchu w tej części miasta. Niestety park ten również został zniszczony, jeszcze w czasach zaborów. Kolejną próbę odtworzenia ogrodów rozpoczęto w latach 30. XX w. Projekt Adolfa Szyszko-Bohusza był wzorowany na barokowych ogrodach francuskich. Prace przerwał wybuch wojny. Jednak to właśnie ten projekt jest podstawą, na bazie której realizowane jest obecny wygląd ogrodów. Oprócz planów Adolfa Szyszko-Bohusza, architekci korzystają również z zachowanych materiałów wizualnych, m.in. obrazów Canaletta, fotografii z okresu międzywojennego, jak również powojennych zdjęć ruin Zamku Królewskiego.

Ogród Górny już po renowacji, jest dostępny dla spacerowiczów. Pracę nad Ogrodem Dolnym właśnie rozpoczęto. Za niespełna dwa lata będziemy mogli podziwiać nowe i kompletne Ogrody Zamku Królewskiego.

Ogród Dolny zamku Królewskiego znajduje się pomiędzy Arkadami Kubickiego, a Wisłostradą. Zajmuje teren o powierzchni około 1,9 ha, jest trochę mniejszy niż przedwojenny, część terenu została wykorzystana pod budowę trasy W-Z. Środek ogrodu zajmie wielki trawnik, tzw. wgłębnik, położony niżej niż otoczenie. Powstaną także fontanny, wielkie kamienne wazy i amfiteatr od strony Wisły, których nie udało się zrealizować przed wojną, również roślinne szpalery i rabaty kwiatowe i ocywiście ścieżki spacerowe i ławki. W przeciwieństwie do Zamku, Ogród Dolny przetrzymał wojnę, a niektóre nasadzenia drzew z tego okresu przetrwały do dziś, m.in. dwa imponujące boskiety z grabów, tworzące labirynt u stóp skarpy.

Ogrody zamkowe Górny i Dolny tworzą wzajemnie dopełniającą się całość, stylistycznie łączącą ducha modernizmu międzywojennego z elementami sztuki baroku. Projekt ich odtworzenia ma na celu przywrócenie artystycznych i historycznych wartości zespołowi zamkowemu od strony Wisły.

Ogrody zamkowe staną się idealnym miejscem do spacerów i odpoczynku od miejskiego zgiełku. Będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich chętnych.