Rozpoczyna się realizacja projektu Kujawy Go4ECOPlanet, który pozwoli na wychwycenie 100% emisji CO2 w Cementowni Kujawy, tym samym stanie się ona pierwszą w Polsce oraz jedną z pierwszych na świecie zeroemisyjnych cementowni. W tym roku realizowane mają być działania związane z projektowaniem i finalizacją umów z partnerami projektu. Zakończenie inwestycji, czyli uruchomienie instalacji planowane jest na 2027 rok.

To największa inwestycja Lafarge w Polsce w nowoczesne technologie pozwalające skutecznie eliminować emisje CO2 z procesu produkcji cementu, która wpływa na dekarbonizację sektora budownictwa. Projekt pozwoli wybudować instalację wychwytująca 100% emisji CO2 z produkcji klinkieru. Właśnie podpisano umowę na dofinansowanie projektu. Część środków na realizacje inwestycji pochodzi z funduszy UE w ramach programu Innovation Fund, który finansowany jest m.in. z wpływów uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu handlu emisjami (ETS). Łączna kwota kosztów poniesionych na projekt przez 10 lat wyniesie 380 mln euro, z czego 265 mln euro to koszty inwestycyjne. Dofinansowanie UE wyniesie 228 mln euro.

W ramach projektu w Cementowni Kujawy powstanie infrastruktura do wyłapywania CO2 z gazów wylotowych z pieca do wypału klinkieru, jego skraplania oraz inna infrastruktura konieczna do właściwego zarządzania wychwyconym i skroplonym gazem. W pierwszym etapie po wychwyceniu, CO2 zostanie skroplony i przetransportowany koleją do punktu przeładunkowego w porcie morskim, stamtąd statkami dostarczony na Morze Północne gdzie zostanie wtłoczony do wyeksploatowanego pola naftowego, to będzie miejsce jego trwałego składowania. Transport, magazynowanie dwutlenku węgla w porcie, jego składowanie, będzie możliwe dzięki współpracy z partnerami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w tych dziedzinach. Celem projektu jest stworzenie pełnego łańcucha wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Instalacja powstanie w oparciu o technologię Cryocap ™ FG firmy Air Liquide wydzielającej dwutlenek węgla z gazów emitowanych do atmosfery. Wychwyci ona 100% dwutlenku węgla powstającego przy produkcji klinkieru, czyli podstawowego składnika do produkcji cementu. Dzięki tej instalacji Cementownia Kujawy będzie mogła produkować cement o bardzo niskiej emisji, także o zerowej. Według wyliczeń, w ciągu 10 lat instalacja wyłapie ponad 10 mln ton CO2, co odpowiada 10% rocznej emisji całego sektora cementowego w Polsce. Zastosowanie wychwytywania na skalę przemysłową pozwoli na replikację tej technologii w innych cementowniach oraz branżach na świecie.

Innowacyjne technologie jak te, służące wychwytywaniu CO2, są niezbędne do ograniczania emisji z procesów produkcyjnych – w szczególności rozkładu węglanu wapnia podczas wytwarzania klinkieru cementowego. Kujawy Go4ECOPlanet wyłapie 100% emisji dzięki czemu Cementownia Kujawy wyprodukuje jeden z pierwszych w Europie cementów o zerowej emisji. Te wszystkie działania przełożą się na znaczące obniżenie śladu węglowego w betonie i całym budownictwie, co pozwoli tworzyć rzeczywiście zielone budynki i inne obiekty infrastrukturalne.

Lafarge już od wielu lat prowadzi inwestycje unowocześniające produkcję materiałów budowlanych i wpływające na ograniczenie emisji CO2. Działania podjęte w Polsce w ciągu trzech ostatnich lat, powinny zdecydowanie przyśpieszyć dekarbonizację sektora. To m.in. wprowadzenie niskoemisyjnego cementu oraz betonu, zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych pochodzących z odpadów nie nadających się do recyklingu oraz materiałów zdekarbonizowanych. Realizowana jest również modernizacja Cementowni Małogoszcz w której prowadzone są prace budowlane.

Projekt Go4ECOPlanet realizuje cele Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategię polskiego rządu, których podstawowym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Źródło: lafarge.pl