Bullitt Center to najbardziej przyjazny środowisku biurowiec na świecie. Został wybudowany w Seattle przez fundację International Living Future Institute i ma być inspiracją i wzorem do naśladowania. Jego powstanie kosztowało 18,5 miliona dolarów, to zaledwie o 23% więcej od ceny podobnych budynków w Seattle, a korzyści są niepomiernie większe. Biurowiec ma funkcjonować przez 250 lat, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, oraz elastycznej strukturze projektu, która na bieżąco jest dostosowywana do zmieniających się technologii.

Bullitt Center to sześciopiętrowy biurowiec o powierzchni 4800 m2, zbudowany zgodnie z systemem certyfikacji Living Building. Ma to być obiekt zeroenergetyczny, czyli produkujący taką samą ilość energii jaką zużywa. Wyniki jakie osiągnął, w pierwszym roku użytkowania, zaskoczyły projektantów, zużycie energii jest znacznie mniejsze od zakładanego.

O przyjazność projektu dla środowiska zadbano już na etapie budowy. Bullitt Center powstał z materiałów pochodzących, oczywiście o ile to było możliwe, od lokalnych firm. Dzięki temu ślad węglowy ograniczono już na tym etapie. Energia zużywana do codziennego funkcjonowania, jest pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych, umieszczonych na dachu budynku. Mieści się tam 575 paneli o łącznej mocy 242 kW (produkują około 230 tys. kWh rocznie). Wytwarzają one często więcej energii niż wynosi zużycie, ale dzięki podłączeniu do miejskiej sieci elektroenergetycznej, podczas wystąpienia nadwyżek, jest ona oddawana do sieci, przy niedoborach jest pobierana z sieci. Każdy najemca ma przydzieloną określoną ilość energii do zużycia. Jeżeli przekroczy limit, może dokupić brakującą ilość energii od innych, którym udało się ją zaoszczędzić. Powoduje to więc dodatkowe koszty, co zachęca do oszczędzania. Efektywność energetyczną budynku podnosi także maksymalne wykorzystanie światła dziennego, oświetla ono aż 82% powierzchni budynku., jak również system naturalnej wentylacji, cały budynek można wietrzyć korzystając ze specjalnego systemu okien.

Bullitt Center oszczędza także wodę, gromadzi deszczówkę w zbiorniku o pojemności 211 tys. litrów. Dzięki specjalnym systemom filtracji i naświetlania promieniowaniem ultrafioletowym, woda ta nadaje się nawet do picia. Zużyta woda jest przetwarzana na miejscu w oczyszczalni hydrobotanicznej. Ścieki z toalet trafiają do dziesięciu kompostowni znajdujących się w piwnicy budynku, gdzie są przetwarzane na naturalny nawóz. Rocznie powstaje tu ok. 3400 litrów kompostu.

Całością steruje inteligentny system zarządzania budynkiem BMS. Jedną z jego funkcji jest edukacja najemców. Specjalna aplikacja mobilna pozwala na bieżące śledzić zużycie zasobów. Można więc oceniać efektywność energetyczną codziennych zachowań, oraz modyfikować je, pod kątem racjonalnego zużycia energii. A to przekłada się na wymierne korzyści finansowe.