Ekologia mocno wpływa na wszystkie dziedziny naszego życia, nie ominęła więc i branży budowlanej. Z jednej strony to konieczność, skutki postępowania człowieka odczuwamy negatywnie coraz mocniej, z drugiej to jeden z głównych obszarów działania Unii Europejskiej. Główny dokument strategiczno-planistyczny w UE – Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju określa zasady rozwoju praktycznie w każdej dziedzinie, także w budownictwie i wymusza konkretne modele postępowania.

Budownictwo zrównoważone, nazywane także zielonym lub ekologicznym, ma zminimalizować oddziaływanie budynku na środowisko naturalne na każdym etapie jego życia, od projektu, poprzez eksploatację po rozbiórkę. Obejmuje więc bardzo szeroki zakres tematów. Nie oznacza tylko oszczędnej eksploatacji ale również technologię zastosowane przy budowie, wysoki komfort użytkowania oraz zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników.

W praktyce ekologiczne domy to takie, które mają minimalne zapotrzebowanie na energię i czerpią ją ze źródeł odnawialnych. Pozwalają także na znaczne oszczędzanie wody, na przykład dzięki wykorzystaniu deszczówki, ograniczają emisja zanieczyszczeń do otoczenia oraz ilość odpadów. Ważna jest także lokalizacja budynku, która nie powinna zaburzać krajobrazu oraz umożliwiać korzystanie z transportu publicznego lub roweru, co pozwoli na rezygnację z samochodu.

Zrównoważone budownictwo rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, można nawet powiedzieć, że staje się standardem. Jednak czy zawsze to co firmy deweloperskie określają budownictwem ekologicznym, zielonym czy pasywnym takie jest? Bycie ekologicznym jest modne, więc na pewno jest to termin często nadużywany przez deweloperów. Zdarza się, że zwykły budynek przedstawia się jako bardziej ekologiczny niż jest naprawdę. Jednak zjawisko to zmniejsza się głównie za sprawą wzrostu świadomości klientów, którzy coraz częściej mają konkretne wymagania. Szczególnie dotyczy to zapotrzebowania budynków na energię, co ma kluczowy wpływ na koszty eksploatacyjne, jest to jednak także najważniejszy aspekt ekologiczny.

Budownictwo pasywne oznacza że budynek oszczędza ciepło w zimie, a chłód latem, potrzebujemy więc mniej energii do utrzymania komfortowej temperatury. Dobra elewacja ociepleniowa sprawia, że zimą jest naprawdę ciepło, a latem chłodno przy zminimalizowanych kosztach utrzymania domu. Budownictwo ekologiczne to także dodatkowe aspekty związane z wpływem budynku na środowisko naturalne. To nie tylko niskie zużycie energii, ale także konieczność zastosowania dodatkowych rozwiązań proekologicznych.

Nie musimy jednak od razu zmieniać naszego domu w budynek zrównoważony. Nawet pojedyncze działanie to korzyść. W przypadku istniejących domów zacznijmy od wykonania elewacji ociepleniowej, wymierne oszczędności które dzięki temu osiągniemy pozwolą na kolejne inwestycje w ekologię.