Instytut Techniki Budowlanej, na zlecenie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, przebadał budynki wykonane w różnych technologiach prefabrykowanych. Wnioski są optymistyczne, budynki są bezpieczne i mogą służyć mieszkańcom jeszcze wiele lat, konieczna jest jednak ich modernizacja i odpowiednie dbanie o stan techniczny.

W Polsce jest około 60 tys. budynków z wielkiej płyty wybudowanych w latach 1960 – 1990. Instytut Techniki Budowlanej przebadał 300 z nich, reprezentujących różne systemy prefabrykacji. Jeżeli chodzi o elementy konstrukcyjne budynków, jakość betonu i właściwości ochronne betonu wobec zbrojenia, wynik badań są zadowalające. Nie ma zagrożenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tych budynków. Przy odpowiednim użytkowaniu spokojnie posłużą kolejnym pokoleniom. Najsłabszym elementem konstrukcyjnym jest łączenie płyt, raport zaleca więc ich profilaktyczne wzmocnienie przy okazji prac związanych z termomodernizacją, bo jeżeli chodzi o ogólną ocenę tych budynków, tak różowo już nie jest.

Raport zwraca uwagę na fakt, że budynki z wielkiej płyty charakteryzują się niską jakością funkcjonalno-użytkową mieszkań, nadmierną przenikalnością cieplną przegród zewnętrznych, niedostatecznym stanem instalacji i urządzeń budowlanych oraz niską estetyką elewacji.

Przed administratorami staje więc konieczność ich modernizacja, szczególnie jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Elewacja ociepleniowa to element obowiązkowy do wykonania. Inwestycja ta poprawi nie tylko izolacyjność przegród, ale również estetykę budynków, bo nowa elewacja to zawsze nowy wygląd. Zwłaszcza, że niewielkim kosztem można inwestycję poszerzyć np. o boniowanie, co znacząco zmieni oblicze osiedli z wielkiej płyty. Przy okazji oczywiście należy poprawić wszelkie usterki techniczne i wzmocnić łączenia, co zaleca raport ITB.

Dalsze użytkowanie tych budynków jest więc możliwe. Po ich termomodernizacji, koszty eksploatacyjne spadną, a komfort mieszkań znacznie poprawi się. Konieczne jednak będzie stałe monitorowanie stanu technicznego i przeprowadzanie przeglądów okresowych. Raport ITB i w tym zakresie jest pomocny, wiedza, którą przekazuje administratorom pozwala zarządzać budynkami w taki sposób, aby można w nich spokojnie mieszkać przez kolejne lata.