Termomodernizacja budynków to już od dłuższego czasu ważny i często poruszany temat. Prowadzona na szeroką skalę, nie tylko zmieniła oblicze polskich miast, ale również przyczyniła się do poprawy jakości powietrza, niestety jeszcze nie na tyle, aby przestało to być problemem. Teraz zyskała kolejny impuls do zwiększenia wysiłku na rzecz jej przeprowadzenia – drożejące koszty energii.

Polska energetyka wciąż w ponad 70% oparta jest na węglu, co wiąże się z dużą emisją gazów cieplarnianych. Uprawnienia do takiej emisji to dodatkowy koszt, który cały czas rośnie, co powoduje, że koszt energii w naszym kraju należy do najwyższych w Unii Europejskiej i to się szybko nie zmieni się. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) jest kluczowym elementem polityki UE na rzecz walki ze zmianą klimatu oraz jej podstawowym narzędziem służącym do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych.

Aby obniżyć koszty energii, musimy przestawić naszą energetykę na rzecz źródeł odnawialnych. Na to jednak potrzeba czasu i znacznych nakładów finansowych. Drugim sposobem obniżenia rachunków jest ograniczenie zużycia energii, a że najwięcej zużywają jej budynki, termomodernizacja jest kluczowym elementem tego typu działań. Aby była skuteczna, musi być przeprowadzona w sposób kompleksowy, z właściwą kolejnością działań i wykorzystaniem materiałów gwarantujących jej skuteczność na wiele lat. Jednym z najważniejszych elementów termomodernizacji każdego budynku jest wybór właściwego rozwiązania elewacyjnego. Do najczęściej stosowanych należy bezspoinowy system ociepleń (ETICS).

System elewacyjny, aby był skuteczny, musi spełniać wysokie wymagania termoizolacyjne, estetyczne, być trwały, bezpieczny i ekonomiczny. Ważny jest każdy element takiego systemu oraz jakość wykonania. System to zespoły wzajemnie powiązanych elementów, więc pominięcie jakiegoś lub zastosowanie elementu niskiej jakości sprawi, że całość nie będzie właściwie funkcjonować. Dobierając poszczególne elementy systemu termomodernizacji budynku należy korzystać z materiałów budowlanych posiadających Europejską lub Krajową Ocenę Techniczną, ponieważ gwarantuje ona odpowiednie właściwości elementu budowlanego. Materiały bez takiej oceny, mogą być niekompatybilne i nietrwałe, przez co będą obniżać jakość całego systemu lub nawet stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

Dokument KOT (Krajowa Ocena Techniczna) stanowią pozytywną ocenę właściwości użytkowych elementów elewacyjnych, które zgodnie z zastosowaniem, mają wpływ na spełnienie wymagań stawianych budynkom, w których będą zastosowane. Dokumenty te stanowią źródło wiedzy niezbędnej do zaprojektowania bezpiecznej i trwałej elewacji.

Krajowa Ocena Techniczna 1 stycznia 2017 roku zastąpiła, wcześnie wydawaną, Aprobatę Techniczną. Nadal jest to rodzaj aprobaty technicznej, która dotyczy wyrobów budowlanych objętych krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, dla których nie zostały ustanowione krajowe normy. Wydawana jest przez autoryzowane jednostki na okres 5 lat. W celu uzyskania takiej oceny, wyroby budowlane poddawane są rygorystycznym badaniom pozwalającym potwierdzić ich przydatność użytkową.

Listwy elewacyjne Bella Plast posiadają Krajową Ocenę Techniczną.

Niestety, często zdarza się, że do termomodernizacji budynków stosowane są elementy nie posiadające takiego dokumentu, czego głównym powodem jest chęć ograniczenia kosztu inwestycji. Stosowanie „tanich” elementów może jednak spowodować, że tak wykonana elewacja będzie nietrwała i awaryjna, a także charakteryzować się niską odpornością na mróz i zagrożenia biologiczne. Nie warto więc oszczędzać na czymś, za co w konsekwencji zapłacimy znacznie więcej w rachunkach za energię i naprawy.