Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił, że od 1 grudnia 2022 r. premia termomodernizacyjna rośnie z 16% do 26% kosztów inwestycji. Mogą się o nią starać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne – w tym właściciele domów jednorodzinnych. Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii (OZE), wówczas premia wyniesie łącznie 31% kosztów przedsięwzięcia.

W informacji prasowej BGK czytamy: Kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie trwa, a rosnące ceny prądu i gazu skłaniają do szukania oszczędności. W długoterminowej perspektywie rachunki za energię najłatwiej jest obniżyć poprawiając efektywność energetyczną budynków. Teraz będzie o to łatwiej, bo dziś (1 grudnia 2022 r.) wchodzą w życie ustawowe zmiany, które zwiększają finansowe wsparcie takich inwestycji.

Wyższe wsparcie na poprawę efektywności energetycznej jest możliwe dzięki przepisom ustawy z 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz. U. Poz. 2456), które zostały opublikowane 30 listopada 2022 r. i weszły w życie 1 grudnia 2022 r.

Nowe przepisy oprócz zmian w Funduszu Termomodernizacji i Remontów, wprowadzają też nowe instrumenty wspierające poprawę efektywności energetycznej istniejących budynków oraz rozwój efektywnego energetycznie budownictwa komunalnego i społecznego, które będą finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

Oprócz podniesienia wysokości premii termomodernizacyjnej i remontowej, pojawiło się też nowe rozwiązanie – premia MZG (mieszkaniowe zasoby gmin), która pomoże poprawić stan techniczny mieszkań pozostających własnością gmin. Inwestycja termomodernizacyjna lub remontowa tych zasobów umożliwia ubieganie się o premie, która może wynieść 50%. kosztów przedsięwzięcia lub 60% w przypadku budynków objętych opieką konserwatorską lub w przypadku rewitalizacji. Rozwiązania będą funkcjonować pod wspólną nazwą – Program TERMO.

Premia remontowa rośnie z 15% do 25% kosztów przedsięwzięcia. Z premii tej nie mogą korzystać właściciele domów jednorodzinnych. Jest ona dostępna w przypadku budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto co najmniej 40 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową lub, jeżeli budynek należy do TBS lub SIM i wybudowano go przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez BGK na podstawie wniosków o kredyt złożonych do 30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego w rozumieniu ustawy z 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, co najmniej 20 lat przed dniem złożenia wniosku o premię remontową.

Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej można złożyć w banku kredytującym, który współpracuje z BGK. Lista banków jest dostępna na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego. W przypadku premii MZG, wnioski należy składać bezpośrednio w BGK.

Dodatkowe informacje na temat Programu TERMO oraz możliwości uzyskania wsparcia są dostępne na stronie https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/

Źródło: media.bgk.pl