Jeżeli planujemy wykonać kompleksową termomodernizację naszego domu najlepiej zlecić profesjonaliście wykonanie projektu. Jest to dodatkowy wydatek przy i tak wysokich kosztach które należy ponieść na docieplenie budynku, wymianę stolarki, modernizację źródeł ciepła itp., ale można go odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dodatkowo, dobrze przygotowany projekt termomodernizacji pozwoli nam koszt termomodernizacji pokryć w większości z oszczędności, które dzięki niej uzyskamy.

W projekcie temomodernizacji powinny zostać uwzględnione unowocześnienie wszystkich elementów które przyczyniają się do strat ciepła w domu. Obejmuje to wykonanie, modernizację lub wymianę ocieplenia ścian, dachów i podłóg, okien i drzwi zewnętrznych, instalacji grzewczej oraz systemu ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Często w przypadku termomodernizacji zapominamy o wentylacji, a to bardzo ważny element do usprawnienia. W starych budynkach wentylacja może odpowiadać za 30–40% strat ciepła, a więc więcej niż przez ściany zewnętrzne. Projekt termomodernizacji może też zakładać wyposażenie domu w urządzenia pozyskujące energię ze źródeł odnawialnych, np. panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.

Większość domów zbudowanych w ubiegłym wieku, według obowiązujących wtedy przepisów i niemodernizowanych pod kontem poprawy efektywności energetycznej, wymaga przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Przede wszystkim domy te wymagają wykonania elewacji ociepleniowej. Współczynnik przenikania ciepła w takich budynkach może wynosić ok. 1 W/(m2K). Ocieplenie pozwala obniżyć go do 0,25–0,30 W/(m2K), a to 3-, 4-krotnie mniejsze starty, a więc ogromne oszczędności.

Budynki można ocieplić od wewnątrz lub od zewnątrz. Najczęściej stosuje się ocieplenie zewnętrzne, które zapewnia izolację całej powierzchni przegród, eliminuje mostki cieplne, usuwa nieszczelności, a także zapewnia nowy wygląd domu dzięki estetycznej elewacji, np. ozdobionej boniami, której wykonanie jest częścią inwestycji ociepleniowej. W przypadku ocieplenia zewnętrznego, w domu można cały czas mieszkać, z punktu widzenia uciążliwości to więc również lepsze rozwiązanie.

Ocieplanie ścian od zewnątrz jest lepsze i prostsze do wykonania. Ocieplanie od wewnątrz powoduje przesunięcie strefy przemarzania ściany oraz strefy skraplania się pary wodnej do wnętrza murów, co grozi zawilgoceniem przegrody i zmniejszeniem jej trwałości. Przy ocieplaniu od zewnątrz mur znajduje się zawsze w ciepłej strefie i nagrzewa się razem z pomieszczeniem, te zjawiska więc nie występują. Ciepła ściana, ze względu na swoją bezwładność, stabilizuje pracę systemu ogrzewania i korzystnie wpływa na mikroklimat wnętrza i komfort cieplny. W murze ocieplonym od zewnątrz para wodna nie skrapla się, a różnice temperatur między latem a zimą są niewielkie, co przekłada się także na większą stabilność konstrukcji.

Są przypadki, kiedy nie można ocieplić budynku od zewnątrz. Przede wszystkim dotyczy to budynków zabytkowych, gdzie nie wolno zmieniać wyglądu elewacji, ale też np. domów postawionych w granicy działek. Elewacja ociepleniowa w takim przypadku mogłaby spowodować, że budynek „wejdzie” na sąsiednią działkę, więc trzeba albo zrezygnować z ocieplenia tej ściany, albo wykonać ją od wewnątrz.

Najczęściej stosowanym sposobem wykonania elewacji ociepleniowej jest metoda BSO. Polega ona na przymocowywaniu do ściany warstwy izolacyjnej np. styropianu lub wełny mineralnej, na którą następnie nakłada się tynk strukturalny zaciągany w postaci masy szpachlowej i zbrojony siatką z włókna szklanego. Istnieje kilka wariantów tej metody różniących się między sobą głównie użytymi materiałami.

Elewacja ociepleniowa w systemie BSO jest stosunkowo prosta do wykonania, dość tania i uniwersalna, można ją realizować na budynkach zbudowanych w różnych technologiach. Elewacja ta charakteryzuje się dużą szczelnością i trwałością pod warunkiem użycia podczas realizacji wszystkich elementów systemu, najlepiej od uznanych producentów, posiadających Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Deklarację Zgodności z aprobatą.

Oprócz ocieplenia ścian, należy również zadbać o ocieplenie stropu/dach, a także podłóg, jeżeli występują przy gruncie. W przypadku gdy dom posiada piwnice, ważne jest odizolowanie ich od użytkowej części budynku. Kolejny punkt to ograniczenie strat ciepła przez okna, np. ich wymiana na okna o niższym współczynniku przenikania ciepła. Jest to kosztowne, jednak przynosi wiele korzyści. Nie tylko pozwala na mniejsze zużycie energii, ale także przekłada się na lepszą izolacyjność akustyczną oraz szczelność, przez co mniej kurzu i pyłów dostaje się do domu. Miejsca łączenia stolarki okiennej z tynkiem wymagają szczególnej uwagi, gdyż mogą tu powstawać mostki termiczne. Należy tu zastosować listwy przyokienne, które zadbają o ciągłość izolacji w tych newralgicznych punktach.