To już ostatni dzwonek dla właścicieli domów na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z informacją o źródle ciepła wykorzystywanym w budynku. Termin upływa 30 czerwca 2022 r., a za jego niedotrzymanie należy liczyć się z karą nawet do 5000 zł. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy urządzeń grzewczych uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. w już istniejących budynkach, służących zarówno do ogrzewania domu jak i podgrzewania wody użytkowej.

CEEB jest elementem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji. Dane w niej zgromadzone pozwolą określić regiony kraju w których zagrożenie zanieczyszczenia powietrza jest szczególnie wysokie. To z kolei pozwoli dostosować politykę eliminacji niskiej emisji, szczególnie szkodliwej dla naszego zdrowia, do potrzeb konkretnego obszaru.

Urządzenia grzewcze montowane w nowych domach muszą spełniać coraz wyższe normy jeśli chodzi o energooszczędność i emisję spalin. W starych domach natomiast, wciąż wykorzystywane są przestarzałe technologiczne urządzenia emitujące ogromne ilości zanieczyszczeń. Trzeba je wyeliminować i zastąpić nowoczesnymi rozwiązaniami. Problemem jest jednak to, że właścicieli wielu domów nie stać na taką inwestycję. Są programy wspierające taką wymianę, jednak nie każdy potrafi z nich skorzystać. Często problemem jest też wkład własny. CEEB ma pozwolić zidentyfikować takie problemy i eliminować je, przez odpowiednie kierowanie środków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest tworzona od 1 lipca 2021 r. Niestety, na dzień dzisiejszy, liczba złożonych deklaracji jest daleka od oczekiwań. W 2021 r. było ich tylko około 700 tys. Od początku 2022 r. proces przyspieszył, ale nadal nie zapowiada się, aby wszyscy, których dotyczy ten obowiązek, wywiązali się z niego. Z danych podawanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wynika, że na dzień 25 maja 2022 r., liczba złożonych deklaracji deklaracji do CEEB wyniosła 3 778 164 zgłoszeń. To bardzo mało. Z danych GUS wynika, że takich deklaracji powinno wpłynąć ponad 20 mln.

Deklarację do CEEB można złożyć na papierze – osobiście lub listownie, można także to zrobić drogą elektroniczną. Jeżeli wybierzemy wersję papierową to musimy wypełnić formularz, dostępny w urzędach gmin i miast, można go też pobrać ze strony zone.gunb.gov.pl. Jeżeli składamy deklarację przez internet, to wypełniamy go bezpośrednio w systemie CEEB na stronie zone.gunb.gov.pl, do jego zatwierdzenia trzeba jednak dysponować profilem zaufanym.

Nie warto odkładać składania deklaracji na ostatni moment. Jeżeli wszyscy nagle przypomną sobie o tym obowiązku i pod koniec czerwca zechcą się z niego wywiązać, może to oznaczać tłok w urzędach oraz zatkanie się systemu informatycznego.

Za brak zgłoszenia urządzenia, którym ogrzewamy dom, do CEEB grozi kara grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść nawet do 5000 zł. Za błędnie wypełnioną deklarację sankcji nie przewidziano.

Więcej o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.